دکوراسیون | فروشگاه نیم وجبی

کارهای انجام شده: دکور مغازه و فروشگاه نیم وجبی

تاریخ:  فروردین ماه سال ۹۶

مکان: تهران – پاسداران

مشتری:  آقای شیخی

پروژه دکوراسیون مغازه (فروشگاه نیم وجبی)

طراحی دکوراسیون مغازه و فروشگاه، در دسته دکوراسیون داخلی برای فروشگاه نیم وجبی انجام شده است.

جهت مشاوره رایگان و گرفتن قیمت روز با کارشناسان ما تماس بگیرید.