تقلب در قیمت کابینت آشپزخانه

تقلب در قیمت کابینت آشپزخانه ، وقتی فردی به شما می گوید قیمت کابینت X تومان بدین معنی است که این قیمت شامل تمامی اجزای کابینت می شود . این قیمت شامل ۱ متر کابینت زمینی و ۱ متر کابینت دیواری استاندارد ، همراه با یراق آلات ، صفحه شرکتی و درکابینت های کلاسیک حتی شامل تاج و پاخور نیز می شود .

البته امروزه با توجه به تنوع سبک دستگیره ها اعم از دستگیره دو پیچ ، تک پیچ ، مخفی ، مگنتی و … بهتر است با توافق کابینت ساز خود مبلغ دستگیره جدا از کابینت اعمال شود .

این مسئله باعث می شود تا اگر شما انتخاب نوع ارزانتری را داشتید ضرر نکنید .

شما باید در خرید کابینت دقت نمایید که هزینه برای صفحه ها ، جک ، تاج و زیر چراغ و پاخور ( در کابینت های کلاسیک ) و … برای شما جداگانه فاکتور نشود .

اختلاف عمده در برآورد قیمت کابینت آشپزخانه منزل

بارها این مسئله اتفاق افتاده است که یک کابینت ساز برآورد قیمت اولیه را به مشتری ارائه داده و در پایان کا با وجود یکسان بودن متراژ و آیتم ها ، قیمت تمام شده تا ۵۰% درصد نیزافزایش یافته است.

معمولا این اختلاف قیمت زیاد در محاسبه قیمت کابینت های دیواری رخ می دهد .

قیمت پایه متری کابینت بر مبنای کابینت دیواری ارتفاع ۷۰ سانتی متری باشد . اگر ارتفاع کابینت های دیواری از ۷۰ به ۹۰ سانت تغییر کرد مبلغ آن ۱٫۵ برابر خواهد شد .

به عبارت دیگر قیمت کابینت دیواری ۴۰ درصد قیمت کل کابینت آشپزخانه است . اگر کابینت ارتفاع ۹۰ شود درصد آن ۶۰ می شود . این ۱٫۵ برابر شدن قیمت اختلاف زیادی در فاکتور نهایی ایجاد می کند .

شما باید دقت داشته باشید که اگر قصد اجرای کابینت دیواری ارتفاع ۹۰ را دارید ، از همان پیش فاکتور اولیه این مبلغ لحاظ شده است .

آیتم تاثیرگذار در قیمت کابینت آشپزخانه منزل

قیمت کابینت زمینی طبق طبق قانون اتحادیه کابینت سازان ۶۰ درصد قیمت کل کابینت محاسبه می شود . اگر کابینت به صورت اپن یا جزیره اجرا شود این محاسبه تغییر خواهد کرد .

کابینت اپن جزیره به دلیل آن که دو طرف آن نمای رنگی هم جنس و هم رنگ انتخابی درب ها کار خواهد شد ، دارای اختلاف قیمت است .

درصد محاسبه کابینت اپن و کابینت جزیره ۹۰% قیمت کل کابینت می باشد . به عبارتی قیمت آن ۱٫۵ برابر قیمت کابینت آشپزخانه زمینی می باشد .

بارها دیده شده که در فاکتور برخی از مشتریان ، قیمت کابینت مانند کابینت زمینی ۶۰ درصد محاسبه می شود ، اما تعداد درب نما به جای نماهای پشت اپن یا جزیره جداگانه فاکتور کرده اند . این نوع فاکتور و نوع محاسبه به ضرر سفارش دهنده خواهد بود و مبلغ اضافه شده بابت نماها بیش از مبلغ محاسبه کابینت اپن جزیره خواهد بود .