• شماره تماس : 09122252499
  • ایمیل ما : info@machoob.com
  • اعزام کارشناس رایگان : 09122459536 کیانی

دکوراسیون داخلی

  • Home
  • /
  • دکوراسیون داخلی

پتینه کاری

برخی از نمونه کار های گروه ماچوب در زمینه پتینه کاری دیوار ها و سقف که بر گرفته از سبک های کلاسیک می باشد. #grid-5881 .tg-nav-color:not(.dots):not(.tg-dropdown-value):not(.tg-dropdown-title):hover,#grid-5881 .tg-nav-color:hover .tg-nav-color,#grid-5881 .tg-page-number.tg-page-current,#grid-5881 .tg-filter.tg-filter-active span{color:#ff6863}#grid-5881 .tg-filter:before,#grid-5881 .tg-filter.tg-filter-active:before{color:#999999}#grid-5881 .tg-dropdown-holder,#grid-5881 .tg-search-inner,#grid-5881 .tg-sorter-order{border:1px solid #DDDDDD}#grid-5881 .tg-search-clear,#grid-5881 .tg-search-clear:hover{border:none;border-left:1px solid #DDDDDD}.tg-txt .tg-nav-font,.tg-txt input[type=text].tg-search{font-size:14px;font-weight:600}.tg-txt .tg-search::-webkit-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search::-moz-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search:-ms-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-icon-left-arrow:before{content:"\e604";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-right-arrow:before{content:"\e602";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-dropdown-open:before,.tg-txt .tg-icon-sorter-down:before{content:"\e60a"}.tg-txt .tg-icon-sorter-up:before{content:"\e609"}.tg-txt .tg-search-clear:before{content:"\e611";font-weight:300}.tg-txt .tg-search-icon:before{content:"\e62e";font-size:16px;font-weight:600}#grid-5881 .tg-nav-color,#grid-5881 [...]
Read More

نقاشی بروی دیوار و سقف

برخی از نمونه کار های گروه ماچوب در زمینه نقاشی دیوار ها و سقف که بر گرفته از سبک های کلاسیک می باشد. #grid-5858 .tg-nav-color:not(.dots):not(.tg-dropdown-value):not(.tg-dropdown-title):hover,#grid-5858 .tg-nav-color:hover .tg-nav-color,#grid-5858 .tg-page-number.tg-page-current,#grid-5858 .tg-filter.tg-filter-active span{color:#ff6863}#grid-5858 .tg-filter:before,#grid-5858 .tg-filter.tg-filter-active:before{color:#999999}#grid-5858 .tg-dropdown-holder,#grid-5858 .tg-search-inner,#grid-5858 .tg-sorter-order{border:1px solid #DDDDDD}#grid-5858 .tg-search-clear,#grid-5858 .tg-search-clear:hover{border:none;border-left:1px solid #DDDDDD}.tg-txt .tg-nav-font,.tg-txt input[type=text].tg-search{font-size:14px;font-weight:600}.tg-txt .tg-search::-webkit-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search::-moz-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search:-ms-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-icon-left-arrow:before{content:"\e604";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-right-arrow:before{content:"\e602";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-dropdown-open:before,.tg-txt .tg-icon-sorter-down:before{content:"\e60a"}.tg-txt .tg-icon-sorter-up:before{content:"\e609"}.tg-txt .tg-search-clear:before{content:"\e611";font-weight:300}.tg-txt .tg-search-icon:before{content:"\e62e";font-size:16px;font-weight:600}#grid-5858 .tg-nav-color,#grid-5858 .tg-search-icon:hover:before,#grid-5858 [...]
Read More

لوستر های تزئینی

#grid-4644 .tg-nav-color:not(.dots):not(.tg-dropdown-value):not(.tg-dropdown-title):hover,#grid-4644 .tg-nav-color:hover .tg-nav-color,#grid-4644 .tg-page-number.tg-page-current,#grid-4644 .tg-filter.tg-filter-active span{color:#ff6863}#grid-4644 .tg-filter:before,#grid-4644 .tg-filter.tg-filter-active:before{color:#999999}#grid-4644 .tg-dropdown-holder,#grid-4644 .tg-search-inner,#grid-4644 .tg-sorter-order{border:1px solid #DDDDDD}#grid-4644 .tg-search-clear,#grid-4644 .tg-search-clear:hover{border:none;border-left:1px solid #DDDDDD}.tg-txt .tg-nav-font,.tg-txt input[type=text].tg-search{font-size:14px;font-weight:600}.tg-txt .tg-search::-webkit-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search::-moz-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-search:-ms-input-placeholder{font-size:14px}.tg-txt .tg-icon-left-arrow:before{content:"\e604";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-right-arrow:before{content:"\e602";font-size:32px;font-weight:100}.tg-txt .tg-icon-dropdown-open:before,.tg-txt .tg-icon-sorter-down:before{content:"\e60a"}.tg-txt .tg-icon-sorter-up:before{content:"\e609"}.tg-txt .tg-search-clear:before{content:"\e611";font-weight:300}.tg-txt .tg-search-icon:before{content:"\e62e";font-size:16px;font-weight:600}#grid-4644 .tg-nav-color,#grid-4644 .tg-search-icon:hover:before,#grid-4644 .tg-search-icon:hover input,#grid-4644 .tg-disabled:hover .tg-icon-left-arrow,#grid-4644 .tg-disabled:hover .tg-icon-right-arrow,#grid-4644 .tg-dropdown-title.tg-nav-color:hover{color:#999999}#grid-4644 input.tg-search:hover{color:#999999 !important}#grid-4644 input.tg-search::-webkit-input-placeholder{color:#999999}#grid-4644 input.tg-search::-moz-placeholder{color:#999999;opacity:1}#grid-4644 input.tg-search:-ms-input-placeholder{color:#999999}.grid-4644 .tg-dropdown-item{color:#777777;background:#ffffff}.grid-4644 .tg-filter-active,.grid-4644 .tg-dropdown-item:hover{color:#444444;background:#f5f6fa}#grid-4644 .tg-slider-bullets li.tg-active-item span{background:#59585b}#grid-4644 .tg-slider-bullets li span{background:#DDDDDD}.brasilia a,.brasilia a:active,.brasilia [...]
Read More