کابینت تمام چوب

کابینت های تمام چوب

را بنا به سلیقه کارفرما میتوان طراحی نمود.استفاده از منبت کاری های چوبی,استفاده از ستون ها و … از جمله مواردی است که در طراحی کابینت تمام چوب میتوان استفاده نمود.اما گاها برخی افراد سبک درهای ساده و بدون کاری را در کابینت تمام چوب بیشتر میپسندند.

کابینت تمام چوب | بخش اول

نمونه پروژه ها

کابینت | آقای کاسبی

کابینت | آقای کاسبی کابینت | آقای کاسبی ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : شهریور ماه سال ۹۸ مکان : تهران - چیتگر مشتری : […]

کابینت | آقای نعمت لو

کابینت | آقای نعمت لو کابینت | آقای نعمت لو ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : تیر ماه سال ۹۸ مکان : تهران - فرمانیه […]

کابینت | آقای والی نژاد

کابینت | آقای والی نژاد کابینت | آقای والی نژاد ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : تیر ماه سال ۹۸ مکان : تهران مشتری […]

بازسازی منزل | آقای جوادی

تصاویر بعد از اجرای پروژه بازسازی منزل | آقای جوادی بازسازی منزل | آقای جوادی ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : اردیبهشت ماه سال […]

کابینت | آقای قاسمی

کابینت | آقای قاسمی کابینت | آقای قاسمی ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : خرداد ماه سال ۹۸ مکان : تهران مشتری : آقای […]

کمد | آقای توسلی

کمد | آقای توسلی کمد | آقای توسلی ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : خرداد ماه سال ۹۸ مکان : تهران  مشتری : آقای توسلی […]

کابینت | آقای شمس الدین

کابینت | آقای شمس الدین کابینت | آقای شمس الدین ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : خرداد ماه سال ۹۸ مکان : شیراز مشتری […]

کابینت | آقای شفیعی

کابینت | آقای شفیعی کابینت | آقای شفیعی ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری تاریخ : تیر ماه سال ۹۸ مکان : شیراز مشتری : آقای […]