۱۲
مهر

۱۳۹۰

راه اندازی کارخانه

حاج ابوالفضل همواره بر امور نظارت داشت و همواره حفظ رضایت مشتریان را به پسران تاکید می‌کرد. همین امر، کلید موفقیت مجموعه بود. حجم سفارشات افزایش یافت و تولید به کارخانه‌ای مجهز با به روزترین دستگاه‌ها در شهرک صنعتی کارآفرینان انتقال یافت.