۱۲
مهر

۱۳۸۷

راه اندازی شعبه نمایشگاهی

اولین شعبه نمایشگاه دائمی در تهرانپارس افتتاح شد. نحوه فعالیت برادران که از صفر تا صد را خودشان طراحی و اجرا می‌کردند، نظر بسیاری از مشتریان را به خود جلب می‌کرد. تعداد نیروهای کاری از کارگران ساده و ماهر گرفته تا گروه‌های طراحی مجرب به سرعت افزایش یافت و قراردادهای گوناگونی با سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها بسته شد. همچنین ارسال محصولات به سایر شهرستان‌ها گسترش یافت
به دلیل گسترش فعالیت ها و حیطه کاری در سال ۹۶ این مجموعه به ماچوب تغییر نام یافت .
.