۱۲
مهر

۱۳۸۵

راه اندازی کارگاه

MDF در این سال‌ها در حال شناخته شدن و گسترش بود. پسر کوچک حاج ابوالفضل، محمد کیانی به دلیل علاقه زیاد به این حرفه به پدر و برادر پیوست و تمرکز فعالیت‌ها بر روی دکوراسیون داخلی و چوب قرار گرفت. حاج ابوالفضل نام این مجموعه را به طور رسمی به دکوراسیون محمد امین (ترکیب نام دو فرزند) تغییر داد. کارگاهی در محدوده خیابان اتحاد بنا شد و برادران کیانی به کارهای طراحی، کسب تجربیات فنی و حرفه‌ای و ارائه خدمت به مشتریان مشغول گردیدند..